DISCLAIMER

Algemeen

VOF Bouwbedrijf Wiggers-Nijenhuis (Kamer van Koophandel 08011344), hierna te noemen Wiggers Nijenhuis, verleent u hierbij toegang tot www.wiggersnijenhuisbouw.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Wiggers Nijenhuis en derden zijn aangeleverd. Wiggers Nijenhuis behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wiggers Nijenhuis.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wiggers Nijenhuis.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wiggers Nijenhuis en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wiggers Nijenhuis, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.